لوگوی انجمن

Iran Finance Association

Familiarization meeting with fintech and financial startups

کمیته مالی و فن‌آوری اطلاعات انجمن مالی ایران برگزار کرد

Familiarization meeting with fintech and financial startups

در سال‌های اخیر فراگیری و در دسترس‌بودن تکنولوژی‌های جدید تمام ابعاد زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به ایجاد رفاه بیشتر و افزایش کیفیت زندگی افراد شده‌است. با ورود تکنولوژی به عرصه مالی، شاخه‌ای نوپا به نام فینتک شکل گرفت. فینتک به تمامی حوزه‌های مالی وارد شده و این حوزه‌ها را دست‌خوش تغییراتی کرده‌است. در این جلسه به بررسی فینتک و تعاریف گوناگون آن، دسته‌بندی آن و… پرداخته می‌شود.