لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

بازار سرمایه نیازمند تمهیدات ویژه برای شهرداری‌هاست

مدیر توسعه بورس انرژی ایران معتقد است شهرداری‌ها با آشنایی بیشتر در کنار تمهیدات مناسب می‌توانند از بازار سرمایه و اوراق اسلامی به عنوان ابزارهای کارآمد در پروژه‌های شهری استفاده کنند.
سیدامیرحسین اعتصامی مدیر توسعه بورس انرژی ایران در گفت‌وگو با ستاد خبری «همایش و نمایشگاه نهضت تأمین مالی شهر» اظهار کرد: اوراق بهادار اسلامی در وضعیت اقتصادی فعلی کشور و نظام اقتصادی حاکم بر بازار پول می‌تواند یکی از مهمترین ابزارها و جایگزین‌های تأمین مالی شهرداری‌ها باشد. شهرداری‌ها می‌توانند از  سایر اوراق مالی استفاده کنند مانند اوراق مرابحه، اجاره، وکالت و منفعت که پیش نیاز آن آشنایی بیشتر مدیران شهری در استفاده از این ابزارهاست که جایگزینی برای تأمین مالی از طریق بازار پول است و نظام تأمین مالی شهرداری را متنوع می‌کند.
وی ادامه داد: تا کنون شهرداری‌ها به شکل محدود از اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار تأمین مالی استفاده کردند و هر چه بیشتر با این سیستم مالی آشنا شوند، بیشتر مورد بهره‌برداری قرار می‌می‌دهند. ارتباط بین بدنه بازار سرمایه و شهرداری‌ها نیازمند الزاماتی است وی قوانین و مقررات بالادستی نیز می‌تواند استفاده شهرداری‌ها را از ابزارهای بازار سرمایه تسهیل کند.
مدیر توسعه بورس انرژی ایران با اشاره به تمهیدات مورد نیاز قانونی شهرداری‌ها در استفاده از ابزارهای متنوع مالی بیان کرد: با تسهیلگری مسیر شهرداری‌ها می‌توان شاهد استفاده آنها از ابزارهای بازار سرمایه شامل اوراق و صندوق‌ها در نظام تأمین مالی بود.
اعتصامی در مورد چالش‌های استفاده از ابزار مالی شهرداری‌ها گفت: شهرداری‌ها در استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، الزامات و محدودیت‌هایی دارند مانند عواید حاصل از پروژه‌ها که برخی از پروژه‌های شهری الزاماً  سودآور نیستند و یا سودآوری آنها متناسب با بازپرداختی‌های اوراق نیست. موضوع تضامینی که شهرداری‌ها باید در انتشار اوراق داشته باشند در بسیاری مواقع تأمین تضامین کافی برای آنها مقدور نیست اینها از موانع و چالش‌های شهرداری‌ها در نظام تأمین مالی است.
مدیر توسعه بورس انرژی ایران همچنین با یادآوری عدم تطابق عواید پروژه در جهت بازپرداخت اوراق پروژه افزود: برخی از پروژه‌های شهرداری‌ها عام المنفعه است و برای شهرداری درآمدی ندارد اما تأمین مالی در پروژه‌های شهری از طریق بازار سرمایه بر اساس اولویت انجام می‌شود نیازمند تمهیدات جدی در استفاده از اوراق برای تأمین مالی شهرداری‌ها هستیم.
وی در خصوص تعامل بین شهرداری‌ها و نظام بازار سرمایه به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر بخواهیم این تعامل جدی باشد، باید یک متولی جدی داشته باشد که به نظر می‌رسد شهرداری‌ها باید تقاضای ایجاد یک محل برای تبادل دانش در این بخش از نظام تأمین مالی را داشته باشند. این محل می‌تواند یک مجموعه و یا یک دفتر جدید باشد که انتظام امور میان بورس و شهرداری‌ها را برقرار کند.
اعتصامی انتشار سهام شهرداری‌ها در بورس را مهم دانست و خاطرنشان کرد: امروز شاهد انتشار اوراق سهام شهرداری‌ها در سازمان بورس هستیم و این هم یکی از روش‌های تأمین مالی است که شهرداری‌ها می‌توانند با ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس از ابزارهای بازار سهام بهره‌مند شوند و تأمین مالی خود را انجام دهند.
مدیر توسعه بورس انرژی ایران تصریح کرد: ایجاد یک نهاد برای آموزش و تعامل بیشتر شهرداری‌ها با بازار سرمایه ضرورت دارد و خلاء آن احساس می‌شود. در سنوات گذشته شاهد ایجاد نهادهای مالی مانند بانک شهر با محوریت شهرداری‌ها بودیم که تا حدودی استفاده شهرداری‌ها از ابزار مالی بازار سرمایه را تقویت کرده و به نظر می‌رسد این امر مکفی نبوده و نیازمند آموزش بیشتر و تعامل بیشتر در حوزه شهرداری‌های سراسر کشور است.
خبرنگار: اکرم حسینی

منبع: munifin.ir