لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

مدیران شهرداری های کشور در کارگاه اوراق اسلامی شرکت کردند

کارگاه آموزشی اوراق بهادار اسلامی با هدف شناخت و استفاده بهینه مدیران شهری از ابزارهای مالی در تأمین مالی پروژه ها در برج میلاد برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری «همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر»، کارگاه آموزشی اوراق اسلامی در نخستین روز از برگزاری همایش با ارائه سیدامیرحسین اعتصامی در سالن های جنبی سالن همایش های بین المللی برج میلاد و با حضور مدیران ارشد مالی و اقتصادی شهرداری های ایران، برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که با هدف ارتقای سواد مالی مدیران شهری برگزار شد، اعتصامی تأمین مالی شهرداری ها را از طریق اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه آموزش داد و مقدماتی در حوزه محدودیت ها، چالش ها و الزامات تأمین مالی شهرداری ها را مطرح کرد.
همچنین اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه و اوراق مشارکت شهرداری ها به صورت تخصصی با توجه به ساختارها، الزامات و چالش های اوراق معرفی شد تا مدیران شهرداری ها در بودجه بندی از این اوراق استفاده کنند همچنین به نحو درست از اوراق مالی در اجرای پروژه های خود کمک بگیرند و بدانند در چه پروژه هایی می توانند از این اوراق استفاده کنند و چه چالش هایی برای سرمایه گذاران ایجاد می شود.
«همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر»، بیست‌ویکم تا بیست و چهارم آذر ماه ۱۴۰۲ در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

خبرنگار: اکرم حسینی
تایید مدیر ستاد خبری: خانم صناعی

منبع: munifin.ir