لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

رویکرد شهرداری‌ها به‌سمت ابزارهای نوین تامین مالی مقدمه تحول است

محمدرضا اخوان در کارگاه آموزشی «اوراق دولتی» نهضت تامین‌مالی شهر، رویکرد و حرکت شهرداری‌ها از مسیر سنتی تامین مالی به‌سمت ابزارهای نوین تامین مالی را مقدمه یک تحول دانست.
به گزارش ستاد خبری همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر، کارگاه آموزشی «اوراق دولتی» از سلسله کارگاه‌های همایش و نمایشگاه «نهضت تامین‌مالی شهر»، عصر امروز ـ سه‌شنبه۲۱ آذرـ با ارائه‌ی «محمدرضا اخوان» رئیس اداره تامین‌مالی بودجه و تلفیق سازمان برنامه و با حضور شهرداران، اعضای شوراهای شهر، مدیران و معاونین اجرایی و مالی شهرداری‌ها همچنین کارشناسان حوزه شهری، اقتصادی، امور مالی و پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد.
 محمدرضا اخوان در این کارگاه به ابعاد اوراق تامین مالی دولتی پرداخت و انواع اوراق دولتی، کارکردها و روش‌های تامین بودجه از طریق اوراق، پیامدهای پولی اوراق بر نظام بانکی و پولی، کارکردهای موثر تامین مالی برای شهرداری‌ها و نحوه و استفاده از موضوع تامین مالی برای شهرداری‌ها را تشریح کرد.
وی متنوع‌سازی ابزارهای تامین‌مالی را مهم و حیاتی دانست و افزود: شهرداری‌ها باید از روش‌های مختلف مثل عرضه اوراق و مولدسازی دارایی‌ها بتوانند تامین‌مالی شهرداری‌ها را انجام دهند.
رئیس اداره تامین‌مالی بودجه و تلفیق سازمان برنامه، به‌مشکلات شهرداری‌ها در تامین‌مالی پرداخت و گفت: طبیعی است که در این راه مشکلاتی وجود دارد چراکه شهرداری‌ها ظرفیت‌های محدودی دارند، از طرفی‌ بانک‌ها و نظام‌های مالی، سرمایه‌گذران پایه‌ی اوراق هستند که قدرت و توان خرید اوراق را شکل می‌دهند.
اخوان رویکرد شهرداری‌ها از مسیر سنتی به‌سمت ابزارهای نوین تامین مالی را مقدمه یک تحول خواند و تاکید کرد: ادامه این مسیر به‌تامین مالی شهر کمک خواهد کرد و موجب می‌شود، نظام تامین مالی سنتی بانک‌محور به‌سمت یک نظام مالی بازارمحور حرکت کند.
وی به همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر اشاره کرد و گفت: به‌نظرم این رویداد در جهت تغییر دادن نگاه مدیران شهری، شهرداران و معاونین شهرداری‌ها موثر خواهد بود که حداقل با الگوهای جدید تامین مالی آشنا شوند.
رئیس اداره تامین‌مالی بودجه و تلفیق سازمان برنامه گفت: اینکه مدیران شهری از تفکر سنتی تامین‌مالی مبتنی بر عوارض و تراکم‌فروشی، حرکت به‌سمت ابزارهای نوین تامین‌مالی کنند، اتفاق مهمی است که برای شهر درآمد پایدار ایجاد می‌کند و بدهی‌های شهرداری‌ها را فعال و به جریان اقتصاد وارد می‌کند تا از این طریق شهر از رکود خارج شود.

منبع: munifin.ir