لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین تاک/ فصل دوم، اپیزود شش: تامین مالی پروژها در بازار سرمایه

پادکست فین تاک

فصل دوم، اپیزود ششم

موضوع: تامین مالی پروژها در بازار سرمایه

فرایند پذیره نویسی شرکت پروژه

شرایط پذیره نویسی شرکت پروژه طبق دستورالعمل مربوط

روش های تامین مالی پروژه

بررسی اولین تامین مالی پروژه با نام شگستر

✅با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن و ماهنامه بورس تهران

✅مجری: بهار فخرایی

مهمانان: دکتر جواد سرکانیان

مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران

✅مهندس کیوان شیدانی

مدیر عامل شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس

🎙اپل پادکست (https://podcasts.apple.com/us/podcast/fin-talk/id1661797668)

🎙گوگل پادکست (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL3Jzcy5jYXN0Ym94LmZtL2V2ZXJlc3QvYTFkNzcwMzZjZDk5NDBlZTgzYzlkMDQyYTNhZjg5MDIueG1s?ep=14)

🎙کست باکس (https://castbox.fm/channel/id5041692?country=us)