لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

تامین مالی جمعی ابزاری نوین و کارآمد در تامین مالی توسعه شهری با کمک مشارکت مردم

مهسا قربانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (گروه مالی و بانکداری) در کارگاه آموزشی « تامین مالی جمعی» نهضت تامین‌مالی شهر، با تاکید بر تبیین روش های تامین مالی جمعی در فضای شهرسازی تاکید کرد و افزود: تبیین روش های مختلف تامین مالی جمعی در فضای شهرسازی می تواند به تامین مالی حوزه شهری کمک شایانی کند.
به گزارش ستاد خبری همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر؛ کارگاه آموزشی « تامین مالی جمعی» از سلسله کارگاه‌های همایش و نمایشگاه «نهضت تامین‌مالی شهر» عصر امروز ـ سه‌شنبه۲۱ آذرـ با ارائه‌ی «مهسا قربانی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (گروه مالی و بانکداری)، و با حضور شهرداران، اعضای شوراهای شهر، مدیران و معاونین اجرایی و مالی شهرداری‌ها همچنین کارشناسان حوزه شهری، اقتصادی، امور مالی و پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی بر ابزار تامین مالی جمعی با استفاده از روش و مدل مشارکتی و مدل سهامی تحت نظارت فرابورس و سازمان بورس، کاربردها و ریسک های موجود و حداقل سرمایه ای که برای تاسیس و یک سرمایه گذاری نیاز است تاکید شد که چگونه می توان این ابزار را تاسیس کرد. همچنین مدل های موفق در کشورهای دیگر مطرح گردید.
در ادامه این کارگاه آموزشی، روش های فقر زدایی، توسعه فضای شهری، استفاده  از بومی های ساکن در محلات مختلف برای توسعه و آبادانی شهری تشریح شد.
مهسا قربانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (گروه مالی و بانکداری) در کارگاه آموزشی « تامین مالی جمعی» نهضت تامین‌مالی شهر، بر تبیین روش های تامین مالی جمعی در فضای شهرسازی تاکید کرد و افزود: تبیین روش های مختلف تامین مالی جمعی در فضای شهرسازی می تواند به تامین مالی حوزه شهری کمک شایانی کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد:  تامین مالی جمعی ابزاری نوین و کارآمد در تامین مالی توسعه شهری با کمک مشارکت مردم است.
وی اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی ما بیشتر به مدل های مختلف روش های تامین مالی جمعی و طریقه تاسیس سکوی مختلفی که می تواند به تامین مالی کمک کند متمرکز شدیم و بر آشنایی مدیران و نهادهای مالی شهر تاکید کردیم.

منبع: munifin.ir