لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پنجمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه

🔹انجمن مالی ایران با همکاری انجمن های علمی دانشجویی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند:

5⃣ پنجمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در شرکت سبدگردان برگزار می شود.

👤سخنران: جناب آقای نادر بوالحسنی
📅 یک شنبه ۱۴ آبان ماه
⌚️۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
📍 دانشکدگان مدیریت، تالار الغدیر

🔗ثبت نام رایگان (https://survey.porsline.ir/s/l0JxI8Ba)

@roadmap_naghsherah
@Sam_ut1