لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

مهندس احسان متولیان در رابطه با لزوم تامین نقدینگی برای انجام پروژه‌های شهری می‌گوید

احسان متولیان، دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، با اشاره به استقرار تیم مدیریت جدید شهری طی ۲۰ ماه گذشته، گفت:
در زمان تحویل شهرداری‌ها به تیم مدیریتی جدید، اکثراً بدهکار بودند به عنوان مثال تسهیلات بانکی گرفته بودند، و به دلیل تسویه نشدن، جرایم دیرکرد هم به آن اضافه شده بود
وی در ادامه افزود: با وجود اینکه شهرداری‌ها دارایی‌های زیادی دارند به دلایل مختلف از جمله رکود ناشی از همه‌گیری کرونا تا سو مدیریت شهری منجر به انباشت بدهی در شهرداری‌ها شده بود.
متولیان، به لزوم تأمین نقدینگی برای انجام پروژه‌های شهری جدید اشاره کرد و گفت:
با توجه به حجم انباشت بدهی بانکی، تامین مالی مجدد در قالب تسهیلات از طریق نظام بانکی قطعاً به صلاح شهرداری‌ها نیست، زیرا بدهی‌ها سنگین‌تر می‌شود و حجمی انبوه از بدهی به عنوان میراث برای نسل بعد به جا گذاشته می‌شود بنابراین باید دنبال راه حلی جدید بود.