لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

همایش سوادمالی از مدرسه تا بازار

همایش سواد مالی، از مدرسه تا بازار روز یک‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

در این همایش ضمن آگاهی‌بخشی به فعالان در حوزه سواد مالی، تلاش بر این بود که آن‌ها را با دستاورد بخش‌های فعال در این حوزه با برگزاری دو پنل تخصصی و کاربردی و برپایی نمایشگاه محصولات سواد مالی آشنا کند.

کنداکتور برگزاری همایش طبق تصویر زیر بود:

در این همایش اساتید صاحب‌نظر در حوزه‌ی سواد مالی دعوت شده بود که تصاویر این اساتید را در زیر مشاهده می‌کنید: