لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

دو نشست متوالی با موضوع تحلیل انتخابات بر بازارهای مالی ایران برگزار گردید.

کمیته تحلیل محیط کسب و کار نشستی با موضوع تحلیل انتخابات بر بازار های مالی ایران با سخنرانی جناب آقای دکتر میثم رادپور «کارشناس ارشد بازار سرمایه» مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰  و ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ به صورت وبینار برگزار گردید.

در نشست مذکور موارد زیر مورد بحث قرار گرفت:

انتخابات ایالات متحده یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی جهان است. رویدادی که طبق معمول از مسیر تغییر انتظارات اقتصادی، تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتیجه این انتخابات علی‌الخصوص برای فعالان اقتصادی کشور ما، اهمیت بسزایی دارد. چرا که کیفیت روابط آتی سیاسی ایران-آمریکا به طور مستقیم بر موازنه‌های ریسک-بازده بازارهای مالی کشور اثرگذار است.

فعالان بازارهای مالی کشورمان به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستند: آیا با استقرار دولت جدید در ایالات متحده مذاکره‌ای بین دو کشور صورت می‌گیرد؟ این مذاکرات چه تاثیری بر تحریم‌های وضع شده علیه کشورمان دارد؟ آیا در نتیجه دولت جدید، تغییری در درآمدهای ارزی کشور ایجاد می‌شود؟ و …

پاسخ به این شوالات برای سرمایه‌گذاران، در جهت تصمیم‌گیری در مورد تخصیص دارایی و انتخاب سبد بسیار حائز اهمیت است.