لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

اهداف انجمن مالی ایران

با تشکیل جلسات مختلف علمی-تخصصی در سطح مشاهیر برجسته علم مالی کشور در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ این جمع علمی بر آن شد تا به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای دانش مالی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با حوزه مالی ، انجمن مالی ایران را تاسیس نماید.
از آن دوره ، به سبب فراگیری صنعت مالی در نظام توسعه‌ای کشور، انجمن‌های مختلفی در این حوزه به ثبت رسیدند که طبق خواستگاه خود شامل فعالیت در گوش‌هایی از این بازار بودند و سعی بر آن داشتند تا با ایجاد ارتباط بین حوزه‌های مختلف مالی با صنعت، موجبات گسترش روزافزون این علم را فراهم آورند. این ایجاد ارتباط، موجبات تعالی صنعت مالی را برآورده ساخت اما نیات مشاهیر علمی کشور در حوزه مالی را برآورده ننمود.
لذا در سال ۹۳ ، روند شکل گیری انجمنی منسجم و متشکل در حوزه علوم مالی به شکلی کامل‌تر مورد پیگیری قرار گرفت که طی پیگیری‌های به عمل آمده، پس از تشکیل مجمع موسسین در اسفند ۹۳ با حضور برترین اساتید علم مالی کشور از گستره مختلفی از دانشگاه‌ها ، پژوهشکده‌ها و صنعت مالی، موافقت تاسیس این انجمن در تیرماه سال ۱۳۹۴ توسط وزارت محترم علوم، صادر گردیده و بزرگترین و اساسی‌ترین انجمن علم مالی کشور در محل دانشگاه تهران، ایجاد گردید.


اهداف تشکیل:

از جمله اهداف بزرگترین اساتید حوزه مالی کشور در جهت تاسیس این انجمن بزرگ علمی، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با دانش مالی سر و کار دارند؛
 • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز؛
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و انجام امور تحقیقاتی؛
 • برگزاری گردهمایی‌های علمی(دوره‌های آموزشی، سمینارها، همایش‌ها و کنفرانس‌ها) در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
 • انتشار کتب و نشریات علمی در جهت تحقق اهداف انجمن مطابق قوانین و مقررات؛
 • ایجاد انسجام بین حوزه‌های علمی و عملی مرتبط با موضوعات مالی؛
 • مشارکت فعال با سایر انجمن‌های مرتبط در داخل و خارج جهت ارتقای سطح دانش روز مالی و نیز برقراری ارتباط بین تشکل‌ها و صاحب‌نظران فعال حوزه مالی در داخل و خارج کشور؛
 • بسترسازی به منظور ارتقای دانش مالی درکشور با رویکرد آموزشی، پژوهشی و ترویجی؛
 • تدوین استانداردهای حرفه ای و تخصصی؛
 • ارائه نظریات تخصصی درحوزه‌های مالی؛
 

با توجه به اهدافی که از نظر گذشت، میتوان دریافت این انجمن بر خلاف انجمن‌های موجود در این صنعت، اهدافی بنیانی‌تر را دنبال می‌کند که همین موضوع موجبات همکاری گسترده‌تر انجمن را با سایر محافل فعال در حوزه پژوهش، آموزش و همچنین صنعت، فراهم می‌آورد.