معرفی انجمن مالی ایران

با نظر به نیاز صنعت مالی جوان و در حال رشد کشورمان، انجمن مالی ایران ( Iran Finance Association ) به عنوان تخصصی ترین انجمن علمی دانشی مالی کشور و با شعار ایجاد ارتباط میان حرفه و علم مالی به شکل رسمی پا به مرحله ظهور نهاد.

هیئت موسس

هیئت مدیره

کمیته‌های انجمن

اهداف و فعالیت‎‌ها

شما با تکیه‌ی بر هویّت انقلابی -این نکته‌ی بسیار مهمّی است- با کار جهادی، با حمایت مردمی، با انبوه سرمایه‌های مادّی و معنوی که امروز در اختیار شما است، میتوانید کشور را پیش ببرید و من سه جهت‌گیری عمده را توصیه میکنم:
جهت‌گیریِ اوّل، پرداختن به مشکلات مردم امروز در درجه‌ی اوّل، مشکلات اقتصادی و معیشتی است؛ این کارِ اوّلی است که از این سه کارِ هم‌زمان باید انجام بگیرد؛ این اوّلینش است: پرداختن به مسائل داخلی، پرداختن به مشکلات مردم، مسئله‌ی معیشت و اقتصاد؛ که این را باید ان‌شاءالله به یک نقطه‌ی قابل قبولی، در طول این چهارسال برسانید.

۱۳۹۶/۰۵/۱۲

آخرین اخبار و رویدادها

بدون دسته‌بندی

سلسه جلسات «نقشه راه» آغاز شد

انجمن مالی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای دانش روز مالی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و