معرفی انجمن مالی ایران

با نظر به نیاز صنعت مالی جوان و در حال رشد کشورمان، انجمن مالی ایران ( Iran Finance Association ) به عنوان تخصصی ترین انجمن علمی دانشی مالی کشور و با شعار ایجاد ارتباط میان حرفه و علم مالی به شکل رسمی پا به مرحله ظهور نهاد.

هیئت موسس

هیئت مدیره

کمیته‌های انجمن

اهداف و فعالیت‎‌ها

شما با تکیه‌ی بر هویّت انقلابی -این نکته‌ی بسیار مهمّی است- با کار جهادی، با حمایت مردمی، با انبوه سرمایه‌های مادّی و معنوی که امروز در اختیار شما است، میتوانید کشور را پیش ببرید و من سه جهت‌گیری عمده را توصیه میکنم:
جهت‌گیریِ اوّل، پرداختن به مشکلات مردم امروز در درجه‌ی اوّل، مشکلات اقتصادی و معیشتی است؛ این کارِ اوّلی است که از این سه کارِ هم‌زمان باید انجام بگیرد؛ این اوّلینش است: پرداختن به مسائل داخلی، پرداختن به مشکلات مردم، مسئله‌ی معیشت و اقتصاد؛ که این را باید ان‌شاءالله به یک نقطه‌ی قابل قبولی، در طول این چهارسال برسانید.

۱۳۹۶/۰۵/۱۲

آخرین اخبار و رویدادها

همایش «سواد مالی؛ از مدرسه تا بازار»

همایش سواد مالی، از مدرسه تا بازار روز یک‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد. در این همایش ضمن آگاهی‌بخشی به فعالان در حوزه سواد مالی،