تهران خیابان کارگر شمالی، خیابان جلال آل احمد، جنب پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان جنوبی طبقه دوم، انجمن مالی ایران

۶۱۱۱۷۷۷۳(۰۲۱)

info@ifsa.org.ir

تماس با انجمن مالی ایران