لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین تاک/ فصل دوم، اپیزود چهار: مبارزه با پول‌شویی در بازار سرمایه

🎙پادکست فین تک✅فصل دوم✅اپیزود چهارم✅ مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه تعریفی کلی از پول شویی نهاد های مالی مکلف به اجرای قوانین مربوطه در زمینه مبارزه با پول شویی ساختار مبارزه با پول شویی در کشور و بازار سرمایه اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایهو…. ✅با همکاری […]

پادکست فین تاک/ فصل دوم، اپیزود سه: چالش های منابع انسانی در صنعت دارو

🎙پادکست فین تاک ✅فصل دوم ✅اپیزود سوم ✅چالش های منابع انسانی در صنعت دارو ترکیب نیروهای متخصص در صنعت دارونقش ساختار سازمانی بر عملکرد شرکت ها**مشکل صنعت دارو در خصوص تربیت و نگهداری نیرو های انسانیو… ✅با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن ✅مجری بهار فخرایی مهمان ✅دکتر پیمان ترحمی مدیر عامل شرکت […]

پادکست فین تاک/ فصل دوم، اپیزود دو: قیمت‌گذاری دستوری صنعت دارو

🎙پادکست فین تاک ✅فصل دوم ✅اپیزود دوم ✅قیمت‌گذاری دستوری صنعت دارو نحوه قیمت‌گذاری محصولات داروییدخالت سازمان‌های تصمیم‌ساز در قیمت‌گذاری محصولات داروییاثر قیمت‌گذاری دستوری بر آینده صنعت دارو اثر قیمت‌گذاری بر منابع توسعه صنعت و…. ✅با همکاری انجمن مالی ایران، کارگزاری بانک صنعت و معدن ✅مجری بهار فخرایی مهمان ✅دکتر پیمان ترحمی مدیر عامل شرکت داروسازی […]

پادکست فین تاک/ فصل دوم، اپیزود یک: بررسی صنعت دارویی

🎙پادکست فین تاک ✅فصل دوم ✅اپیزود اول ✅بررسی صنعت داروییبررسی صورت های مالی شرکت های دارویی در بازار سرمایهفروش شرکت های داروییوضعیت بازدهی شرکت های دارویی جریانات نقد صنعت دارویی در بازار سرمایهو… ✅با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن ✅مجری بهار فخرایی 🔴مهمان ✅علی اسکینی مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بانک صنعت و […]

پادکست فین تاک/ اپیزود یازدهم: بازار سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس تهران

اپیزود یازدهم فین تاک با موضوع بازار سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس تهران منتشر شد. مهمان این برنامه محمد علی قهرمانی معاون ناشران و اعضای بورس تهران بود و این اپیزود با همکاری انجمن مالی ایران، کارگزاری بانک صنعت و معدن و ماهنامه بورس منتشر شد مجری پادکست: بهار فخرایی برای شنیدن این اپیزود می‌توانید به […]

پادکست فین تاک/ اپیزود دهم

اپیزود دهم فین تاک تامین مالی شهر، چالش ها و فرصت ها با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت و معدن و مجمع شهرداران کلان شهر های ایران مجری بهار فخرایی مهمان دکتر محسن رنجبر معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان

پادکست فین‌تاک/ اپیزود نهم: بازارگردانی الزامات و چالش ها

اپیزود نهم فین تاک بازارگردانی الزامات و چالش ها با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن و ماهنامه بورس مجری بهار فخرایی مهمانان امیر مهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران

پادکست فین‌تاک/ اپیزود هشتم: ساختار مطلوب نهادی برای حمایت از سرمایه گذاران خرد

اپیزود هشتم فین تاک ساختار مطلوب نهادی برای حمایت از سرمایه گذاران خرد با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن و ماهنامه بورس مجری بهار فخرایی مهمان دکتر محمد علی دهقان دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار

پادکست فین‌تاک/ اپیزود هفتم: حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه

اپیزود هفتم فین تاک حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن و ماهنامه بورس مجری بهار فخرایی مهمان دکتر محمد علی دهقان دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار

پادکست فین‌تاک/ اپیزود ششم: جایگاه تحقیق و توسعه در بازار سرمایه

اپیزود ششم فین تاک جایگاه تحقیق و توسعه در بازار سرمایهبا همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت و معدن و ماهنامه بورس مجری بهاره فخرایی مهمان میثم حامدی رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار