لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

هفتمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه (فینمپ)

انجمن مالی ایران برگزار می‌کند: هفتمین جلسه از سلسله جلسات فینمپ با موضوع «نقشه راهِ ارکان بازار سرمایه» 💎سخنران: جناب دکتر امیر هامونی🗓 دوشنبه ۱۸ دی ماه⏱۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰📍 دانشکدگان مدیریت، تالار الغدیر💵هزینه ثبت نام: ۴۵ هزار تومان این همایش به منظور راهنمایی دانشجویان و شاغلان در صنعت مالی برای پیدا کردن نقشه راهی بهینه […]

ششمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه (فینمپ)

🔹انجمن مالی ایران برگزار میکند: 6⃣ ششمین جلسه از سلسله جلسات فینمپ با موضوع نقشه راهِ رسیدن به شغل تحلیلگری در بازار سرمایه 👤سخنران: جناب آقای مهندس مهدی سوری📅 دوشنبه ۲۷ آذر ماه⌚️۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰📍 دانشکدگان مدیریت، تالار الغدیر 🔗لینک ثبت نام

گزارش تصویری پنجمین جلسه از جلسات «نقشه راه»

🔵👈پنجمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی شرکت سبدگردان 🟢👈 این برنامه به همت انجمن مالی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. https://t.me/roadmap_naghsherah

پنجمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه

🔹انجمن مالی ایران با همکاری انجمن های علمی دانشجویی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند: 5⃣ پنجمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در شرکت سبدگردان برگزار می شود. 👤سخنران: جناب آقای نادر بوالحسنی📅 یک شنبه ۱۴ آبان ماه⌚️۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰📍 دانشکدگان مدیریت، تالار الغدیر 🔗ثبت […]

گزارش تصویری چهارمین جلسه از جلسات «نقشه راه»

چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی صنعت پردازش اطلاعات مالی. این برنامه به همت انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

گزارش تصویری سومین جلسه از جلسات «نقشه راه»

سومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه‌های مختلف شغلی در شرکت‌ تامین سرمایه. این برنامه به همت انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند: چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با موضوع جایگاه تحلیل و تحلیلگران در بازار سرمایه و بررسی صنعت پردازش اطلاعات مالی برگزار می کند. دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۰:۴۵الی ۱۳ تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و […]

جلسه سوم سلسله جلسات «نقشه راه» با حضور دکتر ندا بشیری + لینک ثبت نام

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند: سومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در شرکت تامین سرمایه برگزار می شود. سخنران:دکتر ندا بشیری سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۳۰ تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و […]

جلسه دوم سلسله جلسات «نقشه راه» با حضور دکتر طزری + لینک ثبت نام

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند: دومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در بانک تجاری برگزار می شود. سخنران:دکتر محمد طزری سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۲:۱۵ الی ۱۴ تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و کسب […]

گزارش تصویری اولین جلسه از جلسات «نقشه راه»

ولین جلسه از سلسله جلسات «نقشه راه» آغاز شد. در این جلسه با که با حضور دکتر آذریان برگزار شد، در ارتباط با شیوه‌ی کار کارگزاری‌ها و نحوه‌ی ورود به این سیستم صحبت‌هایی انجام شد. جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان همراه بود.