لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

گزارش تصویری چهارمین جلسه از جلسات «نقشه راه»

چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی صنعت پردازش اطلاعات مالی. این برنامه به همت انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

گزارش تصویری سومین جلسه از جلسات «نقشه راه»

سومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه‌های مختلف شغلی در شرکت‌ تامین سرمایه. این برنامه به همت انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند: چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با موضوع جایگاه تحلیل و تحلیلگران در بازار سرمایه و بررسی صنعت پردازش اطلاعات مالی برگزار می کند. دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۰:۴۵الی ۱۳ تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و […]

جلسه سوم سلسله جلسات «نقشه راه» با حضور دکتر ندا بشیری + لینک ثبت نام

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند: سومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در شرکت تامین سرمایه برگزار می شود. سخنران:دکتر ندا بشیری سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۳۰ تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و […]

جلسه دوم سلسله جلسات «نقشه راه» با حضور دکتر طزری + لینک ثبت نام

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند: دومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در بانک تجاری برگزار می شود. سخنران:دکتر محمد طزری سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۲:۱۵ الی ۱۴ تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و کسب […]

گزارش تصویری اولین جلسه از جلسات «نقشه راه»

ولین جلسه از سلسله جلسات «نقشه راه» آغاز شد. در این جلسه با که با حضور دکتر آذریان برگزار شد، در ارتباط با شیوه‌ی کار کارگزاری‌ها و نحوه‌ی ورود به این سیستم صحبت‌هایی انجام شد. جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان همراه بود.

سلسه جلسات «نقشه راه» آغاز شد

انجمن مالی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای دانش روز مالی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امورآموزشی و پژوهشی درنظر دارد تا با برگزاری سلسله جلساتی تحت عنوان نقشه راه، گامی اساسی در راستای آگاهی بخشی بهدانشجویان جهت ورود به حوزه های مختلف شغلی در صنعت مالی بردارد که […]