لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

داستان یک تجربه در صنعت مالی

📊انجمن مالی ایران برگزار می کند:

🌟 داستان یک تجربه در صنعت مالی ☂️
باهمکاری انجمن مالی و دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه تهران

👤سخنران: جناب دکتر هادی ابطحی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشور(ومدیر)

🗓 شنبه ۵ خرداد
🕔 ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
📍دانشکدگان مدیریت، تالار ثامن الحجج
💳 هزینه ثبت نام: ۴۵ هزار تومان

🔗 لینک ثبت نام:
https://evnd.co/BQyGv