لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

بازاری نوین برای پذیرش شرکت‌های دانش‌پنیان و استارتاپ‌ها در بازار سرمایه

برای کسب اطلاعات بیش‌تر به پوستر مراجعه کنید.