لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین تاک/ فصل دوم، اپیزود هشت: سرمایه گذاری جسورانه فرصت ها و چالش ها

پادکست فین تاک

✅فصل دوم

✅اپیزود هشتم

✅سرمایه گذاری جسورانه فرصت ها و چالش ها
سرمایه‌گذاری جسورانه چیست

مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران و جهان

آینده صنعت سرمایه‌گذاری جسورانه

✅با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن

✅مجری

ساسان رئیسیان

✅مهمان

امیر سینا جیرفتی معاون سرمایه گذاری شرکت حرکت اول

🎙اپل پادکست (https://podcasts.apple.com/us/podcast/fin-talk/id1661797668)

🎙گوگل پادکست (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL3Jzcy5jYXN0Ym94LmZtL2V2ZXJlc3QvYTFkNzcwMzZjZDk5NDBlZTgzYzlkMDQyYTNhZjg5MDIueG1s?ep=14)

🎙کست باکس (https://castbox.fm/channel/id5041692?country=us)