لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

روزنامه‌های داخلی “نهضت تامین مالی شهر”

در ایام همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر هر روز یک نسخه روزنامه داخلی از اخبار و برنامه های نمایشگاه و پنل های آموزشی ، گفتگوها و اظهار نظرهای کارشناسان ، اساتید و مدیران و مقامات ارشد مدیریت شهری و بازار سرمایه و بورس توسط ستاد خبری همایش منتشر و توزیع گردید

اطلاعات بیشتر در سایت همایش به نشانی munifin.ir

شهرمان را با همت شهروندانش می سازیم.