لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

فروزنده: نقش مردم و جلب مشارکت آنها برای تامین اقتصادی شهر مهم است

به گزارش ستاد خبری همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر، لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه گفت: از مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که وظیفه برگزاری این مراسم را بر عهده داشت تشکر و قدردانی می‌کنم، در همین ابتدا باید بگویم ما بازیگران مختلفی در نهضت تامین مالی شهر داریم که همه آنها باید با یک برنامه ریزی قوی و کارآمد برنامه‌های خود را رو به جلو پیش بروند.
وی با تاکید بر نقش دولت و مجلس در نهضت تامین مالی شهر افزود: در نهضت تامین مالی شهر، اولین و مهمترین نقش بر عهده دولت و مجلس شورای اسلامی است در واقع این دو نهاد، نقش اساسی در نهضت تامین مالی شهر بر عهده دارند و می‌توانند از طریق قانونگذاری بستر بهتری را برای رفع مشکلات موجود در شهرداری های کلان شهرها فراهم کنند. همچنین نهادهای دیگری چون بازار سرمایه، بانک‌ها و سازمان بورس نیز بعد از دولت و مجلس شورای اسلامی به عنوان بازیگران دیگر این عرصه نقش بسیار مهمی برعهده دارند.
وی با اشاره به نقش سرمایه گذاران و عموم مردم در نهضت تامین مالی شهر افزود: در نهضت تامین مالی شهر نقش بازیگران دیگری نیز از جمله سرمایه‌گذاران و عموم مردم  نیز مهم است. با یک برنامه‌ریزی منسجم و دقیق می‌توان کاری کرد تا مردم نیز در اداره شهر نقش و حضور پر رنگ تری داشته باشند.امید است در کنار مشارکت‌های مردمی هر را اداره کنیم و پروژه‌ها رو جلو ببریم. همچنین مردم بتوانند از این مزایا استفاده کنند.
وی افزود: هدف ما از این همایش این است که بتوانیم هر عنصری که در تامین مالی شهر نقش دارد با برنامه‌ریزی منسجم یک کار اساسی دنبال کنند. همه شهرداری‌ها در ایران نسبت به موضوع حمل و نقل فرصت جدیدی را آغاز کردند. جناب رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی نیز عنایت خاصی به این موضوع دارند.
وی با بیان اینکه نقش عموم مردم و جلب مشارکت آنها برای تامین اقتصادی شهر مهم است، اظهارکرد: هدف اصلی این همایش نیز این است تا  بتوانیم کار اساسی برای جلب مشارکت مردم برای اقتصاد شهر انجام دهیم.
فروزنده در ادامه افزود: نهضت تامین مالی شهرنه تنها یک جریان بلکه یک فرصت تاریخی است که می تواند یک حرکت خوب در تحول حمل و نقل باشد. فقط بحث این نیست که تعدادی خودرو وارد کنیم. بلکه با مذاکراتی که با چینی‌ها داشتیم به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در این حوزه فکر می‌کنیم. باید از این ظرفیت استفاده کنیم تا جاهای دیگر هم این نوسازی را انجام بدهیم. اگر مجموعه‌هایی که وظیفه تامین مالی را بر عهده دارند کمک کنند این حرکت به نتیجه میرسد. امیدوارم با جلساتی که برگزار شده بتوانیم نتیجه بگیریم. از بانک شهر و بورس و آقای عشقی تشکر می‌کنیم که ظرفیت آموزش این همایش را فراهم کردند. ‌

منبع: munifin.ir