لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

بانک شهر، زبان مشترک شهرداری‌ها و بازار سرمایه/ ویدئو

محسن رنجبر معاون امور شهرداری های بانک شهر و رئیس شورای سیاستگذاری در نشست خبری همایش و نمایشگاه “نهضت تامین مالی شهر” گفت:

بانک شهر به عنوان یک بانک تخصصی وارد فضای جدیدی در نهضت تامین مالی شهر شده است تا علاوه بر ارایه تسهیلات و اوراق مشارکت به عنوان یک نهاد تخصصی، زبان مشترک بین شهرداری ها و بازار سرمایه باشد.

لینک متن کامل خبر

http://B2n.ir/q14962