لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

بازار سرمایه به کمک شهرداری‌ها می‌آید/ ویدئو

احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و دبیر اجرایی همایش “نهضت تامین مالی شهر” در نشست خبری گفت:

ایده اولیه و طراح اصلی نهضت تامین مالی شهر شخص معاون اول رئیس جمهور بودند

در نظر داریم با اجرای طرح نهضت تامین مالی شهر بازار سرمایه را به کمک شهرداری ها بیاوریم.

امضای تفاهم نامه های همکاری با شرکت های سرمایه گذار در ۲۰ کلانشهر مراکز استان بالای ۵۰۰ هزار نفر در حوزه های حمل و نقل شهری گامی نو در جهت جهش مالی در حوزه مدیریت مالی شهری است

لینک متن کامل خبر

http://B2n.ir/q14962