لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پوستر اطلاع‌رسانی همایش نهضت تامین مالی شهر

نهضت تامین مالی شهر از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ آذر در محل برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیش‌تر به پوستر مراجعه کنید.