لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

اطلاعات پنجمین همایش سالانه انجمن مالی ایران

این همایش ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده حسابداری و علوم مالی برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیش‌تر به پوستر مراجعه کنید.