لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

برگزاری اولین همایش سالانه بازار سرمایه در 19 مهرماه 1402

به گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین همایش سالانه بازار سرمایه را با همکاری مراکز دانشگاهی، انجمن‌ها، نهادهای مالی و ارکان بازار سرمایه در 19 مهرماه 1402 برگزار می‌کند.

📢 برای ثبت نام حضور در همایش به آدرس cmiconf.ir مراجعه فرمایید.

🔗 لینک کامل خبر
➖➖➖➖➖

✅ مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار