لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین تاک/ فصل دوم، اپیزود چهار: مبارزه با پول‌شویی در بازار سرمایه

🎙پادکست فین تک
✅فصل دوم
✅اپیزود چهارم
✅ مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه

تعریفی کلی از پول شویی

نهاد های مالی مکلف به اجرای قوانین مربوطه در زمینه مبارزه با پول شویی

ساختار مبارزه با پول شویی در کشور و بازار سرمایه

اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
و….

✅با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن و ماهنامه بورس

✅مجری بهار فخرایی

مهمانان
✅دکترمحمدجواد فرهنگ
مسئول مبارزه با پولشویی بورس اوراق بهادار تهران

✅دکتر ابوالقاسم فرجی نیا
ریاست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار

🎙اپل پادکست
https://podcasts.apple.com/us/podcast/fin-talk/id1661797668

🎙گوگل پادکست
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL3Jzcy5jYXN0Ym94LmZtL2V2ZXJlc3QvYTE2MjAwNmY2ZmRjNDNmODk0YjRiMzNkOWEyNjI0NDcueG1s?ep=14

🎙کست باکس
https://castbox.fm/channel/id5041692?country=us