لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

بدینوسیله از اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت به عمل می‌آورد روز سه‌شنبه مورخ ۴ شهریور ۱۴۰۲ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل ساختمان امام رضا سالن ثامن الحجج دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در خیابان جلال آل احمد جنب مترو دانشگاه تربیت مدرس حضور به هم رسانند.