لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

ماه‌نامه شماره ۲۱۲-۲۱۳ منتشر شد

ماهنامه بورس با عنوان پیشنهاد ایجاد بازار «سرمایه‌گذاران حرفه‌ای»، ویژه اسفندماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ منتشر شد.

این شماره از ماه‌نامه را می‌توانید از سایت tsemag.ir یا همینجا دانلود کنید.