لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

ماه‌نامه شماره ۲۱۱ منتشر شد

ماهنامه بورس با عنوان «بازار سرمایه و توسعه تأمین مالی منطقه‌ای»، ویژه بهمن‌ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

برای دریافت این شماره از ماه‌نامه به سایت tsemag.ir مراجعه کنید و یا از همینجا دانلود کنید.