لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

ماه‌نامه شماره ۲۱۰ منتشر شد

ماه‌نامه بورس با عنوان «الزامات و چالش‌های بازارگردانی»، ویژه دی‌ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

برای دریافت این شماره از ماه‌نامه به سایت tsemag.ir مراجعه کنید و یا از همینجا دانلود کنید.