لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

گزارش تصویری نخستین نشست علمی بورس و دانشگاه

نخستین نشست علمی بورس و دانشگا با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در سالن همایش‌های ثامن دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست نیازهای پژوهشی و کاربردی مورد نیاز سازمان بورس و بازار سرمایه با دانشجویان مطرح شد و پیرامون ارتقا و بهبود ارتباط سازمان بورس و دانشجویان بحث و تبادل نظرهایی انجام شد.

در راستای این جلسه تفاهم‌نامه‌ای نیز بین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سازمان بورس اوراق بهادار امضا شد.