لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

معاون مالی اقتصادی شهرداری اراک: از دغدغه‌های قدیمی مدیران شهری تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بوده است/ ویدئو

پاکزاد معاون مالی و اقتصادی شهرداری اراک با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی و قدیمی مدیران شهری تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی بوده، گفت: با تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و حتی خارج از حریم برای مدیران شهری فراهم شد.
وی در ادامه افزود: بدین ترتیب یکی از دغدغه‌های شهرداری‌ها با فراهم شدن امکان تامین منابع مالی شهرداری‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه‌ها فراهم شد.