لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

همایش اقتصد هوشمند – مصاحبه با دکتر محیط مافی

#مصاحبه_اختصاصی | نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی

نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی با حضور ، ، رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس مدیران عامل شرکت های استارتاپی،معاونین وزرا و نمایندگان مجلس، و مدیرعامل بورس تهران برگزار شد. مدیرعامل شرکت دیجی نکست، شبکه سازی حاصل از برگزاری همایش را ارزشمند ارزیابی کرد و اظهارداشت: به کمک شبکه سازی حاصل از این همایش امکان دیده شدن شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح مسائل آنان در کنار تعریف همکاری‌های مشترک رقم می‌خورد.