لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

همایش اقتصاد هوشمند – مصاحبه با دکتر نمکی

#مصاحبه_اختصاصی | نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی

نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی با حضور ، ، رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس مدیران عامل شرکت های استارتاپی،معاونین وزرا و نمایندگان مجلس، و مدیرعامل بورس تهران برگزار شد. دکتر علی نمکی در این همایش ضمن تشریح هدف گذاری این رویداد، از اهمیت هم افزایی اکوسیستم شرکت های دانش بنیان، و بازار سرمایه و تامین مالی جدید برای شرکت های دانش بنیان طرح موضوع کرد.