لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

همایش اقتصاد هوشمند – مصاحبه با دکتر راعی

#مصاحبه_اختصاصی | نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی

نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی با حضور ، ، رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس مدیران عامل شرکت های استارتاپی،معاونین وزرا و نمایندگان مجلس، و مدیرعامل بورس تهران برگزار شد. رضا راعی رییس انجمن مالی در نخستین همایش اقتصاد هوشمند و توسعه مالی گفت: ایران از نقطه بهینه اقتصاد هوشمند فاصله معناداری دارد و انجمن مالی ایران با توجه به اهمیت این موضوع با برگزاری سلسله همایش‌ها و نشست‌ها به دنبال فرصت‌سازی در این زمینه است.