لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

نخستین نشست علمی بورس و دانشگاه با حضور دکتر عشقی

نخستین نشست علمی

#بورس_و_دانشگاه

با حضور ریاست محترم سازمان بورس؛ جناب آقای 
#دکتر_عشقی

زمان : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه

 ساعت ۱۳ الی ۱۵:۳۰

مکان : سالن همایش‌های ثامن دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

در این نشست نیازهای پژوهشی و کاربردی مورد نیاز سازمان بورس و بازار سرمایه با دانشجویان مطرح خواهد شد و پیرامون ارتقا و بهبود ارتباط سازمان بورس و دانشجویان بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.


حضور برای عموم دانشجویان و پژوهشگران آزاد می‌باشد و به جهت ظرفیت محدود؛ ثبت نام عزیزان متقاضی حضور در این نشست الزامیست:

لینک ثبت نام:
https://b2n.ir/Bourse_University