لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کمیته مالی و فناوری اطلاعات برگزار می‌کند: کاربردهای مختلف بلاک‌چین در صنایع مختلف

کمیته مالی و فناوری اطلاعات برگزار می‌کند:

کاربردهای مختلف بلاک‌چین در صنایع مختلف

کمیته مالی و فناوری اطلاعات برگزار می‌کند:

کاربردهای مختلف بلاک‌چین در صنایع مختلف

بلاکچین فناوری است که در سال ۱۹۹۱ به دنیا معرفی گردید. هدف اولیه این فناوری حفاظت در برابر هک تقلب و تغییر مستندات ارزشمندی بود که در قالب دیجیتال نگهداری می‌شوند.
این فناوری زیرساختی تقریبا تا سال ۲۰۰۹در دنیای فناوری ناشناخته باقی ماند.
در این سال رمزارز بیتکوین که از فناوری زیرساختی بلاکچین استفاده میکرد به دنیا معرفی شد.
امروز تقریبا صنعتی وجود ندارد که از فناوری بلاکچین بی‌نیاز باشد.
موسسه معتبر گارتنر در سه سال پیاپی ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ این فناوری را در میان ده فناوری برتر سال قرار داد و پیش بینی کرد که ارزش تجاری که این فناوری در جهان ایجاد خواهد کرد تا سال ۲۰۳۰ به بیش از سه تریلیون دلار خواهد رسید.
از این فناوری زیرساختی به اینترنت ارزش و یا با تعبیر Web 3.0 یاد می‌شود.