لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کمیته بانکداری برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی “آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی و اجزای آن”

سرفصل‌های زیر در این کارگاه ارائه خواهد شد:

  1. آشنایی با اجزای دارایی ترازنامه بانک مرکزی
  2. آشنایی با اجزای بدهی ترازنامه بانک مرکزی
  3. بانک مرکزی چگونه دولت‌ها و بانک‌ها را تامین مالی می‌کند
  4. تسعیر نرخد ارز و آثار آن در ترازنامه بانک مرکزی
  5. نگاهی بر صورت سود و زیان بانک مرکزی
  6. آیا ترازنامه بانک مرکزی، به طور حتم مانند ترازنامه بانک‌های تجاری باید در تراز باشد؟
  7. نحوه اثرگذاری سیاست مالی و رفتار بانک‌های تجاری بر ترازنامه بانک مرکزی
  8. مروری بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران طی دهه 90

این کارگاه طی 3 جلسه و در مجموع به مدت 6 ساعت در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد

گزارش تصویری این کارگاه: