لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

چهارمین پیش همایش با موضوع «تأثیر پاندمی کووید-19 بر بیمه‌های سلامت» برگزار گردید.

جلسه چهارم از سلسله پیش‌همایش های همراهی اقتصاد یا سلامت در فضای کرونا با موضوع «تأثیر پاندمی کووید-19 بر بیمه‌های سلامت» با سخنرانی جناب آقای طاهر موهبتی «مدیر عامل سابق سازمان بیمه سلامت و معاوت حقوقی،مجلسی و امور استان‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مورخ 1399/08/14 به صورت وبینار برگزار گردید.

در نشست مذکور موارد زیر مورد بحث قرار گرفت:

آستانه صندوق بین‌المللی پول برای یک فاجعه بزرگ اقتصادی، از دست دادن 0/5 درصد تولید ناخالص داخلی است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای پاندمی کووید-19، این پاندمی تا حدود 70 درصد تولید جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تولید ناخالص جهان در برخی سناریو‌های احتمالی حتی تا 1/75 درصد کاهش خواهد یافت. به طور کلی، پاندمی‌ها و به طور ویژه پاندمی کووید-19، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید کشورها اثر می‌گذارد. عواملی نظیر مرگ و میر و بیماری نیروی کار، تعطیلی مشاغل و اصناف به علت نگرانی از ابتلا به بیماری،  تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و … به صورت مستقیم منجر به کاهش تولید کشورها می‌شود. این عوامل بخش‌های خدماتی کشورها را بیشتر متأثر خواهد نمود.

بازار بورس و سهام شرکت‌ها نیز از این شرایط تأثیر می‌پذیرند. همه این‌ها منجر به کاهش درآمد دولت‌ها و افزایش برخی از مخارج و هزینه‌ها برای کشور می‌گردد.

کشورها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات سریع و مناسب، اثرات رکود اقتصادی ایجاد شده در اثر پاندمی‌ها را از طریق برنامه‌ریزی‌های دقیق و مناسب و اجرای اقدامات مشخص کاهش و میزان آن را تقلیل دهند.

در این جلسه بر بررسی تاثیرات پاندمی کووید-19 بر روی بیمه‌های سلامت پرداخته شد.