لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران/ تمدید مهلت ارسال مقالات تا ۱۵ بهمن

این همایش با محورهایی نظیر بازارها و نهاد های مالی، حاکمیت شرکت، روش‌های نوین در مالیه شرکتی و بسیاری حوزه‌های دیگر در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد و تاریخ ارسال مقالات نیز تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شده است.

برای اطلاعات بیش‌تر پوستر را مطالعه کنید.