لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

نشستی با موضوع ( تامین مالی صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات )

نشستی با موضوع ( تامین مالی صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات )
صنعت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به عنوان پیشران اقتصاد دیجیتال شناخته می شود. امروزه بزرگترین شرکت های جهانی که گاهی از دید اندازه تولید ناخالص ملی با کشورها قابل مقایسه اند، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال هستند. این صنعت به دلیل پیشرو بودن در روش ها و فرآیند ها، نظام های تامین مالی سنتی ومتعارف را نیز دستخوش تغییرات شدیدی کرده است.این صنعت کمک کرده است تا کسب و کارهای حوزه مالی ( فین تک ها ) در پاسخ به نیاز های مالی بازار، نوآوری هایی رادر محصولات و خدمات خود ارائه کنند و بتوانند سوخت این پیشران اقتصادی دیجیتل که همان منابع مالی است را فراهم نمایید.
مدرس دوره : دکتر جعفرمحمدی ( مدیر عامل سکوی تامین مالی جمعی دونگی و عضو هیات مدیره نظام رایانه ای (نصر) تهران ) زمان : چهارشنبه 10 / 06 / 1400 ساعت 16 تا 18