لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

ماه‌نامه شماره ۲۰۸ منتشر شد

در فایل زیر می‌توانید به ماه‌نامه‌ی بورس به سردبیری دکتر نمکی دسترسی پیدا کنید.

در پرونده‌ی ویژه‌ی این فایل می‌توانید از بررسی‌های جایگاه تحلیل در بازار مطلع شوید.

ماه‌نامه شماره ۲۰۷ بورس اوراق بهادار