لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

جلسه سوم سلسله جلسات «نقشه راه» با حضور دکتر ندا بشیری + لینک ثبت نام

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند:

سومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در شرکت تامین سرمایه برگزار می شود.

سخنران:دکتر ندا بشیری

سه شنبه ۲۲ آذر ماه

۱۱:۴۵ الی ۱۳:۳۰

تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ثبت نام رایگان