لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

دومین پیش‌همایش همراهی اقتصاد با سلامت در فضای کرونا برگزار گردید.

دومین پیش‌همایش، همایش مالی سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ با سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا زالی «فرمانده ستاد مبارزه با کرونای تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی» برگزار گردید.

نظام سلامت کشور با محدودیت منابع روبروست، همچنین طی بحران اخیر با توجه به حجم بالا و همزمان مراجعه به بیمارستان‌ها، توان پاسخگویی اثربخش به همه بیماران و مراجعه کنندگان به ویژه در روزها و هفته های اول کافی نبود که در صورت تداوم مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. واقعیت این است که امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و منابع مالی سلامت سقف مشخصی دارد.

از سوی دیگر با توجه به معطوف شدن توان بیمارستان‌ها به سمت کرونا، سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های غیر اورژانسی و الکتیو تقریبا تعطیل شد، چرا که بیماران غیر کرونایی به دلیل ترس از ابتلا به کرونا به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کردند و همین امر منجر به کاهش درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها و کاهش درصد اشتغال تخت‌های بیمارستانی و روبرو شدن بیمارستان ها با مشکلات تامین مالی بسیار زیاد شد.

در این جلسه به بررسی چالش‌های اقتصادی پیش روی نظام سلامت در زمان پاندمی کووید – ۱۹ پرداخته شد.