لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

نشست مصاحبه‌موفق

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ نشست تخصصی مصاحبه موفق به همت واحد ارتباط صنعت در سالن ثامن در
ساختمان امام رضا علیه السلام در ساعت ۹ الی ۱۲ با محوریت اصول رزومه نویسی و آمادگی برای جلسه مصاحبه،
در سه بخش چهل و پنج دقیقه ای برگزار گردید. دراین نشست ۶۸ شرکت کننده از دانشگاه های مختلف
حضور به عمل رساندند.
بخش اول برنامه با موضوع مفاهیم و تعاریف مربوط به رزومه توسط (جناب آقای نعمت زاده) مدیر محترم منابع
انسانی شرکت بهنوش در ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۱۵ برگزار گردید. بخش دوم و سوم برنامه نیز به ترتیب با
موضوع اجزای رزومه و اصول مصاحبه موفق توسط (جناب آقای دکتر رادمند) مدیر محترم منابع انسانی شرکت
ناد در ساعت ۱۰:۱۵الی ۱۱ و (جناب اقای زین الدین) مدیر محترم منابع انسانی شرکت درنیکوخلاق در
ساعت ۱۱:۱۵ الی۱۲ برگزار گردید. علاوه براین، در ساعت ۱۱ الی ۱۱:۱۵ نیز از مهمانان و شرکت
کنندگان برنامه پذیرایی به عمل آمد. نشست تخصصی مصاحبه موفق در ساعت ۱۲ با پایان بخش سوم به
اتمام رسید.