لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

در کمیته تحلیل محیط کسب و کار نشستی برگزار گردید با موضوع«تأملاتی مقدماتی در مفهوم و منظور آینده پژوهی»

نشستی با موضوع «تأملاتی مقدماتی در مفهوم و منظور آینده پژوهی » با سخنرانی جناب آقای دکتر محسن طاهری«عضو هیات علمی و رئیس اندیشکده آینده پژوهی دانشگاه اصفهان»در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶توسط کمیته تحلیل محیط کسب و کار به صورت وبینار برگزار گردید.

در جلسه مذکور موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آینده پژوهی به مثابه علم و هنر فهم و شکل دهی به آینده به دنبال کسب پیش آگاهی در مورد آینده ها و نیز طراحی پیش اقداماتی به منظور استفاده از آینده است. آینده ارزشمند است و به همین جهت محل رقابت است،رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتری از آنچه بالاخره فرا خواهد رسید.

در این گفت و گوی کوتاه،مختصری پیرامون مفهوم و منظور آینده پژوهی سخن خواهیم گفت.