لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

جلسه دوم سلسله جلسات «نقشه راه» با حضور دکتر طزری + لینک ثبت نام

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند:

2⃣

دومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در بانک تجاری برگزار می شود.

👤

سخنران:دکتر محمد طزری

📅

سه شنبه ۲۴ آبان ماه

⌚️

۱۲:۱۵ الی ۱۴

📍

تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

🔗

لینک ثبت نام رایگان:https://evnd.co/A0mD9