لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین‌تاک/ اپیزود هشتم: ساختار مطلوب نهادی برای حمایت از سرمایه گذاران خرد

اپیزود هشتم فین تاک

ساختار مطلوب نهادی برای حمایت از سرمایه گذاران خرد با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن و ماهنامه بورس

مجری بهار فخرایی

مهمان

دکتر محمد علی دهقان دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار