لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین‌تاک/ اپیزود نهم: بازارگردانی الزامات و چالش ها

اپیزود نهم فین تاک

بازارگردانی الزامات و چالش ها

با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن و ماهنامه بورس

مجری بهار فخرایی

مهمانان

امیر مهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار

رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران