لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین‌تاک/ اپیزود سوم: زیرساختارهای بازار سرمایه

قسمت سوم پادکست فین‌تاک منشتر شد. مهمانان این قسمت از برنامه در رابطه با زیرساختارهای بازار سرمایه گفتگو کردند.

ریز ساختار های بازار سرمایه با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن و ماهنامه بورس

مجری: بهاره فخرایی

کارشناس: حامد ذوالفقاری ;ارشناس ارشد تحلیل

مهمانان :

علی عباس کریمی معاون توسعه و راهبرد بورس تهران

سید مهدی پارچینی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار

اسفند ۱۴۰۱